İHALE İLANI SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİNİN 2020 YILI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK EKSİLTME YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR.


Bu haber 2019-12-12 17:58:06 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

TMO Samsun Şube Müdürlüğü ile bağlı işyerlerinin ve bu işyerleri nezdinde ileride açılacak ekip ve koltuk ambarlarında 2020 yılı döneminde hububat, çeltik, haşhaş, fındık ve iştigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme-boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen 26.12.2019 tarihinde ve saat 11:00' de TMO Samsun Şube Müdürlüğü binasında açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihale gerçekleştirilemediği takdirde aynı yer ve saatte 31.12.2019 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.

1- İdarenin: 

a) Adresi : Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Şube Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0362 445 1633 Faks: 0362 445 1530

c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.tmo.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin: 

a) Adı : Tahmil-Tahliye Hizmetleri

b) Yapılacağı yer : T.M.O.nun aşağıdaki işyerleri

c) İşin süresi : 31.12.2020 tarihine kadar

3- İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : TMO Samsun Şube Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve saati : 26.12.2019 tarihinde ve saat 11:00' de

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1)Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2)Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d)Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

e)Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5- İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgileri ile sigorta giriş bildirgelerini, yapılacak işe göre verilmesi gereken eğitime ilişkin belgeleri ve sağlık belgelerini, Ofis tarafından işçi talep edildiğinde yazılı olarak ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli ayrıca yazılı olarak bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin Ofısçe kabul edilmesi esastır.

6- İhale Dökümanı TMO Samsun Şube Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 50.00 TL (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları ve her sayfasını imzalamaları zorunludur.

7- Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları İdareyi bağlamaz.

8- İhaleye giremeyecek olanlar:

İhale Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen hususlara sahip olanlar.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale, İhale Onay Makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. Onaylanmadığı takdirde, geçici ihale  sahibi bundan ötürü, zarar, ziyan ve kardan mahramiyet gibi hangi ad altında olursa olsun İdareden hiçbir istekte  bulunamaz. 

İŞYERİ ADI

SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAFRA, ÇARŞAMBA, HAVZA VE AMASYA AJANS AMİRLİKLERİ (Açılacak Ekipler Dahil)

İHALE TARİHİ

26.12.2019

İHALE SAATİ

11.00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

60,000.00 TL

TMO Samsun Şube Müdürlüğü Banka IBAN Numarası

BANKA ADI

 

Halk Bankası-Çiftlik Şubesi 

IBAN NO:

 

TR03 0001 2009 6650 0004 000015

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

 

SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(13.12.2019 HEDEF AMASYA GAZETESİ)
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Hedefamasya.com'un sitesini nasıl buldunuz?
Süper
Güzel
İdare eder
Kötü
Çok kötü
Hedef Amasya
© Copyright 2013 Hedef Amasya. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
izmir sarşın escort izmir esmer escort izmir kumral escort balçova escort Betist chat odaları decoration models canlı bahis siteleri evden eve nakliyat kavacık evden eve nakliyat kartal sohbet odaları İstanbul evden eve nakliyat şifalı bitkiler karadeniz haberleri Tipobet giriş tempobet Chat istanbul escort sohbet islami sohbet