İLAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR


Bu haber 2019-10-17 11:45:04 eklenmiş ve 27902 kez görüntülenmiştir.

Müdürlüğümüze Bağlı Tesislerinin 2020 Yılı Medikal Gaz Alımı ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/507605

1- İdarenin

a) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 AMASYA 

  MERKEZ/AMASYA 

b) Telefon ve faks numarası : 3582527509 - 3582527420 

c) Elektronik Posta Adresi : amasya@saglik.gov.tr 

ç) ihale dokümanının görülebileceği  

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze Bağlı Tesislerinin 2020 Yılı 12 Kalem Medikal 

  Gaz Alımı ihalesi 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Amasya İl Sağlik Müdürlüğü, AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU

ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERZİFON KARA 

MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ , SULUOVA DEVLET HASTANESİ, 

GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ , TAŞOVA DEVLET HASTANESİ 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilgili tesislerin yazılı talebi 

üzerine yüklenici işe başlayacak olup 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 no lu 

kalemleri dağılım cetvelinde bulunan ilgili Hastanelerin depolarına ve 

Müdürlüğümüze bağlı Hamamözü ve Göynücek ilçe Entegre Hastanelerinin 

talepleri olur ise peyderpey teslim edilecek 1 Nolu kalem Amasya 

Üniversitesi S. Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Merzifon K. 

Mustafa Paşa Devlet Hastanesine 30 gün içerisinde kurulumu sağlanacak 

olan 10 tonluk depolara ve Suluova Devlet Hastanesinde bulunan 5 tonluk 

tanklara, peyderpey teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Amasya il Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi (Fethiye Mah.Çelebi 

Mehmet Caddesi No:10/1 Amasya 

Tarihi ve saati : 08.11.2019 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

1) İstekliler teklif verdiği ürün ile ilgili üretici ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların üretimi izin Belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır. istekliler Üretim izin Belgeleri dışında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı izin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri de ihale teklif zarfında sunacaktır. 

2) İstekliler yetkili bayi ise, teklif verdiği kısımlar ile ilgili bayisi olduğu üretici firmanın Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi izin Belgesini ve kendi tesisine ait Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı izin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri de ihale teklif zarfında sunacaktır. 

3) İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde. bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1.Kamu veya Özel Kurumlarda sözleşmeye bağlı olarak alınan her türlü Medikal Gaz Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokumanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya il Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi (Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1 Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi. ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: 

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Dr. Öner NERGİZ

İl Sağlık Müdürü 

(17.10.2019 HEDEF AMASYA GAZETESİ)

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Hedefamasya.com'un sitesini nasıl buldunuz?
Süper
Güzel
İdare eder
Kötü
Çok kötü
Hedef Amasya
© Copyright 2013 Hedef Amasya. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
eryaman eskort yahya mersin eskort yahya Dolandırıcı Yahya Götveren bonus BU SITELER ANASININ AMINI GÖRECEK YAHYA porn izle izmir sarşın escort izmir esmer escort izmir kumral escort balçova escort Betist chat odaları decoration models canlı bahis siteleri evden eve nakliyat kavacık evden eve nakliyat kartal sohbet odaları İstanbul evden eve nakliyat şifalı bitkiler karadeniz haberleri Tipobet giriş tempobet Chat istanbul escort sohbet islami sohbet