İLAN 2 KALEM AKARYAKIT ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ


Bu haber 2019-09-17 18:37:32 eklenmiş ve 28334 kez görüntülenmiştir.

2 Kalem Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/442008

1-İdarenin

a) Adresi : Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4/3 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası : 3582115005 - 3582600054

c) Elektronik Posta Adresi : imid.ihale@amasya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :7.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 45.000 Lt Motorin (Diğer)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : *Yüklenicinin akaryakıt istasyonundan Kurumun resmi araçlarının depolarına ve 

Yüklenicinin tankerleri ile Birimlerimize ait jeneratörlerin ve Çim Biçme 

Makinelerinin depolarına dolum yapılacaktır. Taşıtlar için; günlük olarak Akaryakıt 

İstek Fişi karşılığında akaryakıt istasyonu pompasından taşıtlarımızın deposuna 

akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. Akaryakıt İstek fişi seri numaralı olacak ve 

alınacak akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, deposuna akaryakıt 

doldurulan taşıtın plaka numarası, kilometresi, akaryakıtın alındığı tarih, teslim 

alanın- teslim edenin ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanının adı-soyadı imzası vb. 

bilgileri içerir şekilde iki nüsha (1 asıl, 1 suret) olarak düzenlenecektir. Akaryakıt 

alımlarında akaryakıt istek fişinin aslı Üniversitede, sureti yüklenicide kalacaktır.

c) Teslim tarihi : İhale Dokümanlarının tamamında istenilen hükümler aynen geçerli olup,Resmi 

Araçlar, Çim biçme makineleri ve Jeneratörlere, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri 

arasında talep durumuna göre pey der pey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akbilek Mah. 

Hakimiyet Cad.No:4/3 05100 Merkez/Amasya

b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir akaryakıt dağıtıcı ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtıcı ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,istekli bir akaryakıt dağıtıcı ve pazarlama bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi kuruluşu olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi, istekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik belgesi,

- T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınan Taşıma Yetki Belgesini,

İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini , teklif zarfı içinde komisyona sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No:4/3 05100 Merkez/Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (18.09.2019 HEDEF AMASYA GAZETESİ)

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Hedefamasya.com'un sitesini nasıl buldunuz?
Süper
Güzel
İdare eder
Kötü
Çok kötü
Hedef Amasya
© Copyright 2013 Hedef Amasya. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
eryaman eskort yahya mersin eskort yahya Dolandırıcı Yahya Götveren bonus BU SITELER ANASININ AMINI GÖRECEK YAHYA porn izle izmir sarşın escort izmir esmer escort izmir kumral escort balçova escort Betist chat odaları decoration models canlı bahis siteleri evden eve nakliyat kavacık evden eve nakliyat kartal sohbet odaları İstanbul evden eve nakliyat şifalı bitkiler karadeniz haberleri Tipobet giriş tempobet Chat istanbul escort sohbet islami sohbet